MAMI, NE JEZI SE!

izkustvena igralnica za starše in otroke

2 leti +

MAMI, NE JEZI SE! 188
MAMI, NE JEZI SE! 184
MAMI, NE JEZI SE! 185
MAMI, NE JEZI SE! 186
MAMI, NE JEZI SE! 187
MAMI, NE JEZI SE! 183
 

Igralnica je razdeljena na postaje, ki obravnavajo različne vsebine v odnosu otrok/mama (starš): od predelave burnih čustev, do ljubezni, razumevanja družbenih norm, ubogljivosti, sprejemljivosti, postavljanja meja, ozaveščanja lastnih strahov, ki jih imamo tako odrasli kot otroci v družini.

Postaje so simulirane situacije iz vsakdanjega življenja v vnaprej pripravljenih družabnih igrah. Izkušnja se porodi, ko otrok in starš skozi igro opravljata določene naloge na posameznih postajah. Takrat se jima porajajo intimne, njima lastne zamisli, čustva, ideje. Tako aktivno sooblikujeta vsebino lastnega dogodka ter hkrati poglabljata in spoznavata svoj odnos. Skupna izkušnja pa vsakega na svoj način bogati in globje povezuje.

Izkustvena igralnica Mami, ne jezi se! vključuje izkustveno spoznavanje skozi igro, opazovanje, posnemanje, konkretno izvajanje nalog z vključevanjem refleksij otrok in staršev. V proces doživljanja in soustvarjanja so postavljeni kot par otrok/mama, kar omogoča doživljanje na več nivojih: čustvenem, kognitivnem, spoznavnem. Zgodba, ki jo obiskovalec doživlja, ni vnaprej določena. Aktivni obiskovalec jo sam konstruira glede na lastno doživljanje odnosa otrok/mama, na lastne pretekle izkušnje, ideale, želje...

Mami, ne jezi se! je poligon, ki z uporabo gledaliških, likovnih in družabnih sredstev obiskovalce, ki so soustvarjalci svoje lastne izkušnje, popelje na raziskovanje osebnega odnosa do svoje vloge otrok/starš ali otrok/mama. Od gledalca zahteva aktivno vlogo, ki se zaključi z doživljajsko izkušnjo.

 

Trajanje igralnice: 60 minut

Priporočljiva starost otrok: 2 let -10 let

 

Koncept in izvedba: Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše

Produkcija: AEIOU gledališče

Premiera na Finskem: 4.5.2017, Kulturni center Haihara Taidekeskus, Tampere

Premiera v Sloveniji: 7.2.2018, Hiša otrok in umetnosti, Ljubljana

 

Projekt je podprla  Kulturna zveza mesta Tampere in Pyynikin kesäteatterisäätiö.

  

Odzivi in kritike
Tehnične zahteve